Faktorer som påvirker arbeidshelsen

Det har blitt et økende fokus på forskning relatert til arbeidshelse, og faktorer som påvirker det både positivt og negativt. Det nasjonale forskningsinstituttet innen arbeidsmiljø og arbeidshelse (STAMI) har sett på studier som har identifisert faktorer som bidrar til positive og negative effekter på arbeidsplassen. Både organisatoriske, fysiske og psykologiske, og mange av de varierer fra arbeidsplass til arbeidsplass. Men det er flere kritiske faktorer som man ser påvirker alle arbeidsgivere og sykefraværet positivt eller negativt.

Tilrettelegging for å forebygge sykefravær

Tilrettelegging er noe som blir brukt på alle arbeidsplasser, noen ganger holder det ansatte i jobb eller blir brukt til å få de tilbake i jobb tidligere. Dessverre er det ofte bare et ord som blir nevnt i oppfølgingsplanen som sendes til NAV. Det kan være på grunn av mangel på prosesser rundt tilrettelegging og planlegging av organisasjonen. Men tilrettelegging kan brukes som et verktøy for å forebygge sykefravær og organisere arbeidshverdagen, et sterkt virkemiddel for å engasjere og motivere ansatte. I flere rapporter kommer det frem at hvordan arbeid blir organisert, ledet og arrangert har direkte påvirkning på arbeidshelsen, og kombinasjonen av høye krav og lav grad av kontroll øker risikoen for sykefravær.

Workability is helping leaders tackle new workplace welfare challenges

Navigation

Contact us

About us

Blog

Term & conditions

Follow Us

Email: post@workability.no
Phone: +47 416 68 505
ORG no.: 926 624 636  
en_USEnglish