Koble sammen arbeid og helse – dagens barrier...

Årsakene for sykefravær endrer seg i takt med endringene i samfunnet, og det kan være mange faktorer som påvirker ansatte og sykefraværet. Derfor ser vi en klar øknining av komplekse- og langtidssykemeldinger. Det har gitt arbeidsgivere nye utfordringer og et økt press til å jobbe med arbeidshelse på arbeidsplassen. Skal man forebygge for sykefravær bør arbeidsgivere ha et holistisk syn og kunne bringe flere interessenter og fageksperter inn i prosessen. Psykisk helse er et stadig fokus på arbeidsplassen, og mange forskningsrapporter mener at det bør bygges støttetjenester rundt arbeidslivet som forebygger. Helsedirektoratet sammen med NAV har også sett på viktigheten av å bringe helse og arbeid tettere sammen, de ønsker å se arbeidsgivere koordinere samtidig innsats sammen med helsenæringen om å holde ansatte i arbeid.

Employees want the doctor involved in their follow-...

The emerging workplace challenges we are seeing today highlight a generation shift that creates new demands on employers. Sick-leave is in itself becoming more complex and the challenge for leaders to keep a healthy, productive and happy workforce have never been greater. In particular, we see that leaders need to give greater focus on organising work in accordance with an employees Workability and enable them to be at work as much as their health allows. Employers in general know too little about health and doctors have too little information about a patients workplace. One major frustration we hear from leaders is that the doctor is the gatekeeper of sick leave, but they are not available or involved in finding the facilitation solution to keep the employee in work, or the follow-up to help the employee back to full work.

Workability is helping leaders tackle new workplace welfare challenges

Navigation

Contact us

About us

Blog

Term & conditions

Follow Us

Email: post@workability.no
Phone: +47 416 68 505
ORG no.: 926 624 636  
en_USEnglish