Faktorer som påvirker arbeidshelsen

Det har blitt et økende fokus på forskning relatert til arbeidshelse, og faktorer som påvirker det både positivt og negativt. Det nasjonale forskningsinstituttet innen arbeidsmiljø

Tilrettelegging for å forebygge sykefravær

Tilrettelegging er noe som blir brukt på alle arbeidsplasser, noen ganger holder det ansatte i jobb eller blir brukt til å få de tilbake i

New workplace challenges for employers

Workplace challenges are evolving and becoming more complex, making the role of leaders and how they follow-up their employees ever more essential to good workplace

Koble sammen arbeid og helse – dagens barrier...

Årsakene for sykefravær endrer seg i takt med endringene i samfunnet, og det kan være mange faktorer som påvirker ansatte og sykefraværet. Derfor ser vi

Employees want the doctor involved in their follow-...

The emerging workplace challenges we are seeing today highlight a generation shift that creates new demands on employers. Sick-leave is in itself becoming more complex

Workability is helping leaders tackle modern workplace challenges

Follow Us

Email: contact@workability.no

Phone: +47 416 68 505

ORG no.: 926 624 636

Workability AS   |   926 624 636   |   Marielund 14, 2006 Tromsø, Norway

en_USEnglish