Teammøte med engasjerte ansatte.

Engasjerte ansatte er bra for organisasjonen. Det er både forskere og ledere enige i. Men hvordan bygger du som leder en kultur for engasjement på arbeidsplassen din?

En engasjert medarbeider har bedre resultater, er mer innovativ og tar lurere beslutninger enn en uengasjert medarbeider. Ikke nok med det; er man engasjert, har man bedre fysisk helse, færre helseplager, og er mindre borte fra jobb (Richardsen, 2018).

81 % av medarbeidere i Norge er uengasjerte.

Gallup, State of the global workplace

Engasjement er organisasjonens gull. Men ifølge Gallup sin nyeste rapport om arbeidsplassen, er 81 % av medarbeidere i Norge uengasjerte. Sannsynligheten er med andre ord stor for at du som leder eller HR-ansvarlige har møtt på en medarbeider som har mistet motivasjonen. Det kan være frustrerende og vanskelig å håndtere. 

Quiet quitting

En uengasjert medarbeider mangler motivasjon, og føler lite tilknytning til jobben sin. I kjølvannet av koronapandemien har et nytt begrep oppstått: quiet quitting. Det kan enkelt defineres som manglende engasjement. Man gjør det som står i stillingsbeskrivelsen, men ikke mer. Man planlegger ikke aktivt å si opp, men man gjør det minste som forventes av en på jobb. I tillegg til lavere produktivitet, kan quiet quitting føre til dårlig arbeidsmiljø og teamfølelse – på sikt til høy turnover (Elle, 2023).

1 av 4 medarbeidere har tegn til utbrenthet.

McKinsey Health institute

Noe av grunnen til det høye antallet uengasjerte ansatte og quiet quitting er et mer utydelig skille mellom jobb og fritid. Med utstrakt bruk av digitale verktøy følger en forventning om å alltid være tilgjengelig. Ifølge McKinsey Health Institute, opplever 1 av 4 medarbeidere tegn på utbrenthet (McKinsey Health Institute, 2022). En prestasjonsstyrt arbeidskultur med utydelige forventninger er med på å bidra til dette.  

I etterkant av pandemien har det blitt et større fokus på medarbeideres helse og på å finne en god work-life balance. Medarbeidere har andre forventninger og krav til arbeidsplassen sin, og en god leder må jobbe med kommunikasjon, oppfølging og tilrettelegging. Forskning viser at det er en direkte sammenheng mellom jobbressurser, og jobbengasjement over tid. Jobbkrav som er tilpasset medarbeiderens behov og situasjon, og gode jobbressurser, fører til høyere jobbengasjement ved 6-12 måneders oppfølging (Richardsen, 2018).

Hvordan engasjerer du medarbeideren din?

Alle mennesker ønsker å finne mening i det de driver med. De vil føle seg sett og hørt, være en del av noe større, og være involvert i avgjørelser om egen arbeidshverdag. Vi motiveres av utforsking, eksperimentering og læring (Lilleløkken, 2023). Men mange bedrifter er ikke organiserte for å gi medarbeidere reelle muligheter for å utvikle seg. De har heller et for stort fokus på resultater. Ironisk nok, er dette kontraproduktivt. 

– Virksomheter med engasjerte ansatte har 23 prosent høyere lønnsomhet sammenliknet med virksomheter der de ansatte ikke trives. I tillegg har team der de ansatte trives lavere fravær, færre som slutter og færre arbeidsulykker

Jon clifton, administrerende direktør i gallup

Engasjement skaper ikke bare fornøyde og lojale ansatte som har mindre sykefravær, det gir også en merverdi i form av økt produktivitet og bedre arbeidsmiljø. 

Verktøy en leder kan bruke for å bidra til engasjement er god kommunikasjon, veiledning og oppmuntring. Kjernen i godt lederskap er å heie dine ansatte frem, og legge til rette for at de skal lykkes. Som leder er det er forutsetning at du kjenner dine ansatte godt for å kunne være en best mulig støttespiller. Er du villig til å lytte, får du også innsikt i, og kan anerkjenne, medarbeiderens ferdigheter og utviklingspotensial, og finne muligheter i organisasjonen som møter behovene til medarbeideren.


Related articles

Workability is helping leaders tackle modern workplace challenges

Follow Us

Email: contact@workability.no

Phone: +47 416 68 505

ORG no.: 926 624 636

Workability AS   |   926 624 636   |   Marielund 14, 2006 Tromsø, Norway

en_USEnglish