Skap en involverende arbeidsplass med engasjerte ansatte

Digitale lederverktøy og rutiner for dialogbasert oppfølging, økt involvering og redusert fravær på arbeidsplassen.

Lederverktøy for engasjerte ansatte og redusert sykefravær!

Workability er en lederplattform for god kommunikasjon mellom ledere og ansatte om arbeidskapasitet, engasjement, trivsel og helse på arbeidsplassen. 

Lederpraksis er den avgjørende faktoren for ansattes engasjement

Skap involverende og støttende lederutiner

Maler for et bredt spekter av oppfølgingsoppgaver for ledere

Skreddersy og planlegg oppfølginger og dialoger

Samarbeid med eksperter og eksterne aktører

Ansatte ønsker å være involvert i organiseringen av sitt arbeid og sin utvikling.

Finn ut mer om hvordan Workability kan hjelpe
Employees want to be involved in organising their work and their development.

Sett opp organisasjonen din på bare 30 minutter

Our distributed sign-up and onboarding  process allows you to set-up your organisation in under 30 minutes and onboard your whole workforce the same day.

Each employee uses no more then 5 minutes each to set up their account. Each leader is responsible for inviting their team members to Workability. HR and admins can view and manage the whole organisational hierarchy.

1. Sett opp organisasjonen

Add your organisation’s basic details, confirm T&Cs and data privacy, create your workspace policies and integrations with Altinn. 

2. Legg til toppledelsen

Add your CEO, HR, Leader and HR team to be administrators for your Workspace. Add department leaders to start onboarding. 

3. Start onboardingen

Each leader invites their team to their Teamspace.  Each employee receives an invite to create and verify their account, and add their profile in the Organisation.

Sykefraværsoppfølging i Workability

1. Sykemeldingen mottas fra Altinn
Din ansattes sykemelding mottas direkte fra NAV via Altinn. Vi oppretter automatisk en ny oppfølgings-saksside med oppgaver og verktøy for å hjelpe lederen og ansatte med å bygge en involverende oppfølgingsprosess for å komme tilbake til arbeidet.
2. Den ansatte fullfører funksjonsvurderingen
Ved å vurdere sin funksjonsvurdering, foreslår den ansatte dette til sin leder, der de fremhever at hjemmekontor og noen spesifikke endringer i oppgavene deres kan hjelpe dem med å holde seg tilkoblet til arbeidet og støtte dem tilbake i full jobb.
3. Skreddersy tilrettelegging- og oppfølgingsplan
Lederen tilpasser den ansattes oppgaver og arbeidssted ved hjelp av tilretteleggingsverktøyet og foreslår en plan for oppfølging med den ansatte. De blir enige om at den ansatte vil fullføre en ukentlig oppgave satt av lederen, og at de vil følge opp med et møte 2 dager senere for å gjennomgå og oppdatere tilretteleggingen sammen.
4. Gradvis tilbakevending til fullt arbeid
Gjennom regelmessig dialog og oppfølging klarer lederen og den ansatte å bli enige om å øke arbeidsmengden og variere oppgavene den ansatte kan utføre. Etter flere uker blir de enige om at den ansatte kan gå tilbake til fullt arbeid. De avtaler å følge opp situasjonen hver 3. måned for å sikre at den ansatte har den støtten de trenger i arbeidshverdagen sin.
Previous slide
Next slide
Teammøte med engasjerte ansatte.
Uncategorized
Elin Glad

Hvordan skaper du engasjerte ansatte? 

Engasjerte ansatte er bra for organisasjonen. Det er både forskere og ledere enige i. Men hvordan bygger du som leder en kultur for engasjement på arbeidsplassen din? En engasjert medarbeider

Read More »
HR
erlend

Faktorer som påvirker arbeidshelsen

Det har blitt et økende fokus på forskning relatert til arbeidshelse, og faktorer som påvirker det både positivt og negativt. Det nasjonale forskningsinstituttet innen arbeidsmiljø og arbeidshelse (STAMI) har sett

Read More »

Gratis prøveperiode i 3 måneder for alle nye kunder

Kom i gang
Free trial for 3 months for all new customers

Workability hjelper ledere å bygge tillit og skape engasjement på arbeidsplassen.

Følg oss

E-post: Erlend@workability.no

Telefon: +47 416 68 505

Org.nr. 926 624 636

Workability AS   |   926 624 636   |   Marielund 14, 9006 Tromsø