Workability gjør ledernes jobb, enklere.

En god organisasjonskultur tilrettelegger for åpen dialog, inkludering og strukturert oppfølging. Dette bidrar til å fremme ansattes helse og forhindre unødvendig sykefravær.

Workability platformen bistår ledere i å skape en bærekraftig og positiv arbeidsplass gjennom å automatisere og forenkle prosesser rundt sykemeldinger, ansatteoppfølging og tilrettelegging av arbeid.

70% av sykefravær kan unngås.

Eksperter er enige om at gode forebyggende tiltak og en strukturert oppfølgingsprosess øker organisasjoners evne til å takle aktuelle og fremtidige arbeidshelseutfordringer.

Arbeidshelsen har blitt mer komplisert.

Psykiske lidelser har blitt en økende faktor for arbeidshelsen, og utgjør over 30% av sykefraværet.
Hvordan arbeid organiseres, ledes og delegeres har direkte innvirkning på ansattes arbeidshelse.

Workability hjelper ledere.

72% av ansatte ønsker å jobbe under sykefravær, men bare 50% av lederne tilbyr muligheter for tilrettelagt arbeid.
Workability er et verktøy for å drastisk redusere den bedriftshelsemessige arbeidsmengden.

Vi fjerner barrierer for god oppfølging.

I 40% av sykefraværene som varer lengre enn 8 uker, returnerer ikke arbeidstakeren tilbake på jobb.
Dagens tunggrodde systemer og uoversiktlige prosesser bidrar til høyere frekvens og lengde på sykefraværet.

Legeassistert tilrettelegging.

Per dags dato er legen en portvokter for sykemeldingen, men er samtidig sjelden involvert i tilretteleggings- og oppfølgingsprosessen.
Employers have no access to the doctor.
Workability inkluderer relevant helsepersonell i tilrettelegging og oppfølgingsprosessen.

Workability er utviklet basert på nyeste funn innenfor arbeidshelseforskning

greenbckimage

Tilrettelegging og ansattes oppfølging øker arbeidshelsen

greenbckimageKort oppsummert: Hva gir Workability?

Strukturert Ansattoppfølging

Ledere assisteres med en automatisert konsekvent og strukturert medarbeideroppfølging for sykefravær og andre arbeidshelsesituasjoner.

Automatisk & Brukervennlig

Platformen vår frigir tid slik at ledere i større grad kan konsentrere seg om daglig drift.

Tilrettelegging av Arbeid.

Strukturer arbeid for dine ansatte i henhold til arbeidet de kan gjøre.

Tilgang
til Ressurser.

Artikler, anbefalinger og systemveiledning basert på nyeste forskning.

Samarbeid

Samhandling med legen og fagpersoner

Sikkerhet

Ansatte eier dataene sine og kontrollerer hvem som har tilgang til deres saksfiler.

Åpen Dialog

Ansattes autonomi sikres, gjennom at de medvirker i tilretteleggingsarbeidet.

Integrasjon

Koblet til nasjonale velferdssystemerVåre partnere og kunder former fremtidens arbeidshelse løsninger

download (1)
Torghatten_stående_farge_3.png (content_full_width)
HPNN
hemis

 

 

 Hva får du?

1. Først tilgang til å bruke systemet

2. Mulighet til å bidra i utforming av funksjoner og funksjonalitet

3. Tett samarbeid med teamet og våre partnere

4. Tilgang til innsikt og siste innen beste praksis

5. Nettverk med eksperter og meningsledere

6. Bra deal for livstid brukerlisens for organisasjonen din

 

Workability hjelper ledere med å takle arbeidshelseutfordringer

Navigasjon

Kontakt oss

Om oss

Blogg

Vilkår og betingelser

Følg oss

E-post: post@workability.no
Telefon: +47 416 68 505
ORG no.: 926 624 636  
nb_NONorwegian