Faktorer som påvirker arbeidshelsen

Det har blitt et økende fokus på forskning relatert til arbeidshelse, og faktorer som påvirker det både positivt og negativt. Det nasjonale forskningsinstituttet innen arbeidsmiljø og arbeidshelse (STAMI) har sett på studier som har identifisert faktorer som bidrar til positive og negative effekter på arbeidsplassen. Både organisatoriske, fysiske og psykologiske, og mange av de varierer fra arbeidsplass til arbeidsplass. Men det er flere kritiske faktorer som man ser påvirker alle arbeidsgivere og sykefraværet positivt eller negativt.

Tilrettelegging for å forebygge sykefravær

Tilrettelegging er noe som blir brukt på alle arbeidsplasser, noen ganger holder det ansatte i jobb eller blir brukt til å få de tilbake i jobb tidligere. Dessverre er det ofte bare et ord som blir nevnt i oppfølgingsplanen som sendes til NAV. Det kan være på grunn av mangel på prosesser rundt tilrettelegging og planlegging av organisasjonen. Men tilrettelegging kan brukes som et verktøy for å forebygge sykefravær og organisere arbeidshverdagen, et sterkt virkemiddel for å engasjere og motivere ansatte. I flere rapporter kommer det frem at hvordan arbeid blir organisert, ledet og arrangert har direkte påvirkning på arbeidshelsen, og kombinasjonen av høye krav og lav grad av kontroll øker risikoen for sykefravær.

The changing face of sick-leave: survey results

Working is shown to be beneficial to health. Most people on sick leave want to work or return to work earlier if possible. Whats more, not being at work has shown to have detrimental affects on employees health. The Stamina Helse Occupational health survey from 2019, showed that even before the pandemic hit and disrupted normal work practices that workplaces in Scandinavia were not effectively managing employees sick leave and workplace welfare.

New workplace challenges for employers

Workplace challenges are evolving and becoming more complex, making the role of leaders and how they follow-up their employees ever more essential to good workplace welfare. In 2019, pre-pandemic, mental health issues officially accounted for over 25% of all workplace absence. However, experts agree that this number is understated due the cascade effect that psychosocial factors can have on physiological symptoms, such as back and neck pain which are not reported as being caused by mental health. The rise of spychosocial factors as a driving cause of workplace absence creates new challenges for leaders. Workplaces are known to contribute to the sick leave problem, with leadership practice closely tied to employee workplace health.

Koble sammen arbeid og helse – dagens barrier...

Årsakene for sykefravær endrer seg i takt med endringene i samfunnet, og det kan være mange faktorer som påvirker ansatte og sykefraværet. Derfor ser vi en klar øknining av komplekse- og langtidssykemeldinger. Det har gitt arbeidsgivere nye utfordringer og et økt press til å jobbe med arbeidshelse på arbeidsplassen. Skal man forebygge for sykefravær bør arbeidsgivere ha et holistisk syn og kunne bringe flere interessenter og fageksperter inn i prosessen. Psykisk helse er et stadig fokus på arbeidsplassen, og mange forskningsrapporter mener at det bør bygges støttetjenester rundt arbeidslivet som forebygger. Helsedirektoratet sammen med NAV har også sett på viktigheten av å bringe helse og arbeid tettere sammen, de ønsker å se arbeidsgivere koordinere samtidig innsats sammen med helsenæringen om å holde ansatte i arbeid.

Employees want the doctor involved in their follow-...

The emerging workplace challenges we are seeing today highlight a generation shift that creates new demands on employers. Sick-leave is in itself becoming more complex and the challenge for leaders to keep a healthy, productive and happy workforce have never been greater. In particular, we see that leaders need to give greater focus on organising work in accordance with an employees Workability and enable them to be at work as much as their health allows. Employers in general know too little about health and doctors have too little information about a patients workplace. One major frustration we hear from leaders is that the doctor is the gatekeeper of sick leave, but they are not available or involved in finding the facilitation solution to keep the employee in work, or the follow-up to help the employee back to full work.

Workability hjelper ledere med å takle arbeidshelseutfordringer

Navigasjon

Kontakt oss

Om oss

Blogg

Vilkår og betingelser

Følg oss

E-post: post@workability.no
Telefon: +47 416 68 505
ORG no.: 926 624 636  
nb_NONorwegian