Faktorer som påvirker arbeidshelsen

Det har blitt et økende fokus på forskning relatert til arbeidshelse, og faktorer som påvirker det både positivt og negativt. Det nasjonale forskningsinstituttet innen arbeidsmiljø og arbeidshelse (STAMI) har sett på studier som har identifisert faktorer som bidrar til positive og negative effekter på arbeidsplassen. Både organisatoriske, fysiske og psykologiske, og mange av de varierer fra arbeidsplass til arbeidsplass. Men det er flere kritiske faktorer som man ser påvirker alle arbeidsgivere og sykefraværet positivt eller negativt.

Tilrettelegging for å forebygge sykefravær

Tilrettelegging er noe som blir brukt på alle arbeidsplasser, noen ganger holder det ansatte i jobb eller blir brukt til å få de tilbake i jobb tidligere. Dessverre er det ofte bare et ord som blir nevnt i oppfølgingsplanen som sendes til NAV. Det kan være på grunn av mangel på prosesser rundt tilrettelegging og planlegging av organisasjonen. Men tilrettelegging kan brukes som et verktøy for å forebygge sykefravær og organisere arbeidshverdagen, et sterkt virkemiddel for å engasjere og motivere ansatte. I flere rapporter kommer det frem at hvordan arbeid blir organisert, ledet og arrangert har direkte påvirkning på arbeidshelsen, og kombinasjonen av høye krav og lav grad av kontroll øker risikoen for sykefravær.

The changing face of sick-leave: survey results

Working is shown to be beneficial to health. Most people on sick leave want to work or return to work earlier if possible. Whats more, not being at work has shown to have detrimental affects on employees health. The Stamina Helse Occupational health survey from 2019, showed that even before the pandemic hit and disrupted normal work practices that workplaces in Scandinavia were not effectively managing employees sick leave and workplace welfare.

New workplace challenges for employers

Workplace challenges are evolving and becoming more complex, making the role of leaders and how they follow-up their employees ever more essential to good workplace welfare. In 2019, pre-pandemic, mental health issues officially accounted for over 25% of all workplace absence. However, experts agree that this number is understated due the cascade effect that psychosocial factors can have on physiological symptoms, such as back and neck pain which are not reported as being caused by mental health. The rise of spychosocial factors as a driving cause of workplace absence creates new challenges for leaders. Workplaces are known to contribute to the sick leave problem, with leadership practice closely tied to employee workplace health.

Workability hjelper ledere med å takle nye arbeidshelseutfordringer

Navigasjon

Kontakt oss

Om oss

Blogg

Vilkår og betingelser

Følg oss

E-post: post@workability.no
Telefon: +47 416 68 505
ORG no.: 926 624 636  
nb_NONorwegian