Arbeidshelse blir mer komplekst

Årsakene for sykefravær endrer seg i takt med endringene i samfunnet, og det kan være mange faktorer som påvirker ansatte og sykefraværet. Derfor ser vi en klar øknining av komplekse- og langtidssykemeldinger.

Det har gitt arbeidsgivere nye utfordringer og et økt press til å jobbe med arbeidshelse på arbeidsplassen. Skal man forebygge for sykefravær bør arbeidsgivere ha et holistisk syn og kunne bringe flere interessenter og fageksperter inn i prosessen.

Psykisk helse er et stadig fokus på arbeidsplassen, og mange forskningsrapporter mener at det bør bygges støttetjenester rundt arbeidslivet som forebygger. Helsedirektoratet sammen med NAV har også sett på viktigheten av å bringe helse og arbeid tettere sammen, de ønsker å se arbeidsgivere koordinere samtidig innsats sammen med helsenæringen om å holde ansatte i arbeid.

Dagens barrierer

Samtidig ser vi et ønske fra ansatte om å bringe inn ekstern hjelp i deres arbeidshelse situasjon. Problemet for arbeidsgiverne er dagens strukturelle barrierer som gjør det vanskelig å bringe inn helsepersonell, og spesielt legen. Det er flere grunner til det, legen ønsker og kan ikke prate med arbeidsgiveren uten at pasienten er til stede, i tillegg til at helse er personlig og skal ikke være et tema under samtalen.

Teamet bør derfor være pasientens funksjonsvurdering og arbeidsmuligheter på arbeidsplassen. Men da vil legen trenge info om arbeidsplassen, mulige tilretteleggingsløsninger og bringes inn i samtalen i et tidligere stadie. Hvis helsepersonell kunne bidratt i den tidlige oppfølgingen av den ansatte, for å prøve å holde den ansatte i jobb, ville det forhindret mye av sykefraværet og forebygget for fremtidig sykefravær.

Fra: Regjeringen Meld. St. 18 (2018-2019)

Relevante artikler

Workability hjelper ledere å bygge tillit og skape engasjement på arbeidsplassen.

Følg oss

E-post: Erlend@workability.no

Telefon: +47 416 68 505

Org.nr. 926 624 636

Workability AS   |   926 624 636   |   Marielund 14, 9006 Tromsø

nb_NONorsk bokmål