Arbeidshverdagen i 2024 ser veldig annerledes ut enn for bare fem år siden. I Norge sliter vi med høyt sykefravær og lavt engasjement blant arbeidstakere. En mer hybrid og fleksibel hverdag gjør at lederoppgaver som sykefravær, oppfølging av ansatte og arbeidshelse generelt har blitt mer komplekst. Mange ledere er usikre på hvordan de skal møte den nye arbeidshverdagen.

Avanovas Jobbhelserapporter fra 2019 og 2021 viser at ansatte ønsker større medvirkning og bedre oppfølging etter pandemien. Men arbeidslandskapet har endret seg. Vi snakker nå om den "nye normalen", der medarbeidere i større grad har hjemme- og bortekontor. Et mer utydelig skille mellom jobb og privatliv, fordrer en mer tillitsbasert lederhverdag. Det kan gjøre lederoppgaver som sykefravær og generell oppfølgning mer komplisert.

72 % av medarbeidere ønsker tilrettelegging under fravær

  • 72 % av medarbeiderene vil diskutere alternativer for tilrettelagt arbeid mens de er sykemeldte.
  • Men under 50 % av ledere legger opp til en slik diskusjon. Det fører til at mange mister tilknytningen til arbeidsplassen når de er sykemeldte, når de egentlig har lyst til å bidra i den grad de kan i sin nåværende situasjon.

De fleste som er sykemeldte har lyst til å jobbe tilrettelagt, eller komme tilbake til jobben så tidlig som mulig. For å legge til rette for dette, trenger mange ledere bedre rutiner for oppfølging.

1 av 4 ledere ser stort behov for å tilpasse personalledelse til en ny arbeidshverdag

I tillegg til et mer utydelig skille mellom jobb og privatliv, oppgir ledere økt arbeidspress og mindre og dårligere kommunikasjon som nye utfordringer. For å få bukt med disse utfordringene, må ledere skape psykologisk trygghet og en sterkere tilknytning til arbeidsplassen blant medarbeiderene sine.

God og strukturert dialog om forholdene på arbeidsplassen kan ofte åpne opp for gode og enkle tiltak som ikke bare kommer medarbeiderne til gode, men som også gir seg utslag i bedre økonomi for organisasjonen i form av lavere fravær, mindre turnover, mer samarbeid og bedre arbeidsflyt.

Godt arbeidsmiljø gir høyere engasjement og lavere sykefravær!

  • Organisasjoner som skårer høyt på arbeidsmiljø, har høyt jobbengasjement, god arbeidsrelatert helse og lavere sykefravær.
  • Skaper vi gode arbeidsplasser der de ansatte har de ressursene de trenger, der de føler seg motiverte og engasjerte, så fremmer vi både gode prestasjoner og reduserer sykefraværet.

For å skape et godt arbeidsmiljø må man involvere de ansatte. Ledere må spørre medarbeiderne sine om hva de trenger for å fungere godt, og så må man sette inn tiltak basert på svarene. Det trenger ikke være vanskelig eller mange tiltak, men det viktig at man jobber systematisk med dem over tid. Det handler om å bli bevisst hvilken arbeidskultur man har og hvordan man skal jobbe med å forbedre den. (Kilde: Benedicte Langseth-Eide: Come Together: Promoting Work and Well-Being. A study in the framework of the JD-R model.)

Tillitsbasert ledelse er nøkkelen til et godt arbeidsmiljø

  • Tillitsbasert ledelse er styring gjennom dialog og involvering om overordnede mål og hensikter samt enighet om og klare forventninger til hva som skal leveres og oppnås.
  • Når vi får sagt vår mening og man blir enige om veien videre sammen, opplever vi å bli sett og lyttet til. Felles forståelse, tydelige rammer, god kommunikasjon og individtilpasset oppfølging er nøkkelen til tillitsbasert ledelse.

Et bevisst forhold til tillitsbasert ledelse og strukturert arbeidsmiljøarbeid er de viktigste ledertiltakene for å motvirke sykefravær og få engasjerte, motiverte og fornøyde ansatte.

Workability hjelper organisasjoner med å utvikle en arbeidskultur der god og åpen kommunikasjon er i sentrum. Vi har verktøy for strukturert dialog og oppfølgning som er tilpasset den enkelte ansatte..

Relevante artikler

Workability hjelper ledere å bygge tillit og skape engasjement på arbeidsplassen.

Følg oss

E-post: Erlend@workability.no

Telefon: +47 416 68 505

Org.nr. 926 624 636

Workability AS   |   926 624 636   |   Marielund 14, 9006 Tromsø

nb_NONorsk bokmål