Tilrettelegging er noe som blir brukt på alle arbeidsplasser, noen ganger holder det ansatte i jobb eller blir brukt til å få de tilbake i jobb tidligere. Dessverre er det ofte bare et ord som blir nevnt i oppfølgingsplanen som sendes til NAV. Det kan være på grunn av mangel på prosesser rundt tilrettelegging og planlegging av organisasjonen.

Men tilrettelegging kan brukes som et verktøy for å forebygge sykefravær og organisere arbeidshverdagen, et sterkt virkemiddel for å engasjere og motivere ansatte. I flere rapporter kommer det frem at hvordan arbeid blir organisert, ledet og arrangert har direkte påvirkning på arbeidshelsen, og kombinasjonen av høye krav og lav grad av kontroll øker risikoen for sykefravær.

Organisasjoner bør jobbe med å inkludere ansatte i organiseringen av arbeidet, slik at arbeid og mål er tilrettelagt hver enkelt ansatt. Ofte bindes tilrettelegging med redusert arbeid og mindre produktivitet. Men forskningen viser motsatt effekt, engasjerte ansatte som jobber mer effektivt og er mer produktive.

Utfordringene vi ser for brediftene er hvordan tilretteleggingen skjer i praksis, det er klare behov for gode systematiske prosesser for å kunne bruke tilrettelegging som et verktøy i arbeidshverdagen. Og de som klarer det vil enklere kunne holde folk i jobb og forhindre sykefravær, i tillegg til produktive og engasjerte ansatte.

Relevante artikler

Workability hjelper ledere å bygge tillit og skape engasjement på arbeidsplassen.

Følg oss

E-post: Erlend@workability.no

Telefon: +47 416 68 505

Org.nr. 926 624 636

Workability AS   |   926 624 636   |   Marielund 14, 9006 Tromsø

nb_NONorsk bokmål